Όροι Χρήσης

Read it in English

1.Όροι χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν το σύνολο της χρήσης του δικτυακού τόπου zoottle.com (“Ιστοσελίδα”), την εφαρμογή Zoottle Facebook (“Εφαρμογή”) και όλο το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (“Υπηρεσίες’’). Η ιστοσελίδα και η Εφαρμογή ανήκουν και λειτουργούν από Zoottle IKE (“Zoottle”). Πρέπει να είστε πάνω από 13 ετών, προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται υπό την επιφύλαξη της αποδοχής σας, χωρίς τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας, πολιτικών και διαδικασιών που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτή την ιστοσελίδα από τη Zoottle.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Με την είσοδο ή χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε για τη δέσμευσή σας από τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης,, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία.

2. Πώς να εγγραφείτε στη Zoottle και να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi

Η Zoottle σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν σύνδεση σε Wi-Fi που προσφέρονται από καταστήματα, καφετέριες και άλλους χώρους («Διαχειριστές»), συνδεόμενοι στο δίκτυο με έναν από τους παρακάτω τέσσερις τρόπους:

Α) Σύνδεση μέσω Facebook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν Wi-Fi του Διαχειριστή πραγματοποιώντας σύνδεση στο Facebook, επιτρέποντας την πρόσβαση στην Facebook Εφαρμογή μας και κάνοντας “like” στη σελίδα Facebook του Διαχειριστή. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Facebook θα επιτρέψουν επίσης την πρόσβαση στο δωρεάν Wi-Fi του Διαχειριστή.

Εμείς θα εξάγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο προφίλ του λογαριασμού σας στο Facebook:

– Το προφίλ σας (public profile)

– Τη λίστα των φίλων σας

-Το email σας

-Την ημερομηνία γέννησής σας

– Τον τόπο κατοικία σας

– Τα “like” σας

Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ως προς την πρόσβασή μας και τη συλλογή τέτοιων προσωπικών σας δεδομένων.

Θα εξάγουμε επίσης τον αριθμό των συνδέσεων σας στο Facebook και των check- ins σας στο χώρο του Διαχειριστή. Συναινείτε επίσης ως προς την πρόσβασή μας σε αυτές τις πληροφορίες.

Όταν εγκαταστήσετε την Facebook Εφαρμογή μας στο Facebook λογαριασμό σας, κάνετε “like” την Facebook σελίδα του Διαχειριστή. Η παραπάνω διαδικασία πρόσβασης δεν θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Wi-Fi του Διαχειριστή.

Συγκατατίθεστε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) για σκοπούς μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή, τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και αντιπροσώπους του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε κατά την εγγραφή σας, να κάνετε κλικ στο σχετικό κουτάκι.

Εάν συνδεθείτε μέσω του Facebook, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας στο Facebook και πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτού του λογαριασμού και για τυχόν άλλες ενέργειες που λαμβάνονται σε σχέση με αυτόν τον λογαριασμό. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Zoottle για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας στο Facebook ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Zoottle δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εν λόγω πράξεων ή παραλείψεων.

Β) Σύνδεση μέσω Twitter

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν Wi-Fi του Διαχειριστή με το να συνδέεστε στο Twitter σας. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Twitter θα ενεργοποιήσει την πρόσβαση το δωρεάν Wi-Fi του Διαχειριστή.

Με το που συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Twitter, γίνεστε follower του Twitter λογαριασμού του Διαχειριστή. Συναινείτε στο να έχουμε πρόσβαση στο λογαριασμό σας για να προβούμε στις εξής ενέργειες:

• Να διαβάσουμε tweets από το timeline σας

• Να κάνουμε post tweets για σας

• Να δούμε ποιους κάνετε follow και να κάνουμε follow νέους χρήστες

• Να ανανεώσουμε το προφίλ σας

Εάν συνδεθείτε μέσω του Twitter, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας στο Twitter και πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτού του λογαριασμού και για τυχόν άλλες ενέργειες που λαμβάνονται σε σχέση με αυτόν τον λογαριασμό. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Zoottle για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας στο Twitter ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Zoottle δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εν λόγω πράξεων ή παραλείψεων.

Γ) Σύνδεση μέσω e-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δωρεάν Wi-Fi με το να μας παραχωρήτε την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (e-mail). Με το που μας παραχωρήσετε το e-mail σας, θα λάβετε μία επιβεβαίωση από εμάς. Παρακαλούμε όπως συνδεθείτε στο link του e-mail επιβεβαίωσης μας για να επιβεβαιώσετε το e-mail σας. Συγκατατίθεστε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) για σκοπούς μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή, τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και αντιπροσώπους του. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε κατά την εγγραφή σας, να κάνετε κλικ στο σχετικό κουτάκι.

Η εγγραφή χρήστη προϋποθέτει ένα έγκυρο e-mail για την επικοινωνία του Zoottle με τον χρήστη.

Δ) Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δωρεάν Wi-Fi του Διαχειριστή με το να μας παραχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του Zoottle κωδικού πρόσβασής σας.

Οι χρήστες που συνδέονται από το ίδιο σημείο, στο Wi-Fi του Διαχειριστή μέσα σε επτά (7) ημέρες από την πρώτη σύνδεσή τους με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, συνδέονται αυτόματα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διαχειριστή και δύναται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις Zoottle συνδέσεις σας.

3. Οφέλη από την εγγραφή σας στη Zoottle

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το δωρεάν Wi-Fi που προσφέρεται από τους Διαχειριστές. Με τη σύνδεσή σας στη Zoottle, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Facebook και να αποκτήσετε πρόσβαση στο δωρεάν Wi-Fi, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσετε τον κωδικό πρόσβασης από το Διαχειριστή. Το να είστε μέρος της Zoottle, σας επιτρέπει επίσης να επωφεληθείτε από τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες που προορίζονται για εσάς.

4. Η δική σας ευθύνη

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων που είναι απαραίτητες για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, worms, Trojan horses και άλλα βλαβερό ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, ανήθικο ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο, καθώς και να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά και άλλα λάθη. Η ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μπορεί επίσης να περιέχουν υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας απορρήτου ή δημοσίευσης, ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών, ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, διατυπωμένες ή μη. Η Zoottle αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής από τρίτους, ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους τρίτους του περιεχομένου που δημοσιεύεται εκεί.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών από τρίτους που χρησιμοποιούν στο όνομά σας το λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Twitter. Σας συνιστούμε να διατηρείτε αυστηρά εμπιστευτικές τις πληροφορίες σύνδεσής σας.

5. Σχέσεις μεταξύ Zoottle και Διαχειριστή

Το δωρεάν Wi-Fi δεν προσφέρεται σε καμία περίπτωση από την Zoottle, αλλά άμεσα και αποκλειστικά από τον Διαχειριστή. Η δραστηριότητα της Zoottle περιορίζεται στη διαβίβαση προς εσάς των προωθητικών ενεργειών και προσφορών του Διαχειριστή, των υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών και αντιπροσώπων του. Η Zoottle δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα των προωθητικών ενεργειών και προσφορών του Διαχειριστή, των υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών και αντιπροσώπων του.

6. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε άλλες ιστοσελίδες

Δεν έχουμε αξιολογήσει, και δεν μπορούμε να αξιολογούμε, όλο το υλικό που διατίθεται μέσω των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει η zoottle.com μέσω links ή οι οποίοι παραπέμπουν με link στην zoottle.com. Η Zoottle δεν διαθέτει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτούς τους ιστότοπους και ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο από τη χρήση τους. Με την παραπομπή σε έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα, η Zoottle δεν εκπροσωπεί, ούτε υπονοεί ότι εγκρίνει τον εν λόγω ιστότοπο ή ιστοσελίδα.

7. Δικαιώματα της Zoottle

Η Zoottle έχει το δικαίωμα να:

• Χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο δημόσιο προφίλ σας στο λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Twitter -όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω- για να παρέχει στους Διαχειριστές, τους υπαλλήλους τους, εξωτερικούς συνεργάτες και αντιπροσώπους τους, δημογραφικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους πελάτες τους.

• Εμφανίζει διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες στις Υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τη χρήση των Υπηρεσιών μας εκ μέρους σας.

8. Συμμόρφωση με το Facebook

Η Zoottle χρησιμοποιεί μια Εφαρμογή του Facebook ως μέρος των Υπηρεσιών της. Η Zoottle συμμορφώνεται με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, συμπεριλαμβανομένων των γενικών νομικών όρων του Facebook, την πολιτική χρήσης δεδομένων, τις πολιτικές πλατφόρμας και τους όρους των σελίδων. Συναινείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2, για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Ωστόσο, σε συμμόρφωση με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, η Zoottle:

– Ζητάει μόνο τα στοιχεία που χρειάζεται για να λειτουργήσει η Εφαρμογή της

– Δεν πουλάει ή εκχωρεί τα στοιχεία σας σε τρίτους

-Δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να δημιουργήσει κάποια δημιουργική διαφήμιση

– Δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, εκτός από αυτό που περιγράφεται στο παρόν.

9. Συμμόρφωση με το Twitter

Η Zoottle χρησιμοποιεί μία Εφαρμογή Twitter ως μέρος των Υπηρεσιών της. Με την παραχώρηση άδειας στην Εφαρμογή αυτή, συνεχίζετε να ενεργείτε υπό τους όρους και τις πολιτικές του Twitter. H Zoottle είναι σε συμμόρφωση με τους όρους και τις πολιτικές του Twitter.

10. Δωρεάν χρήση

Η είσοδος, η εγγραφή και η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής είναι δωρεάν.

11. Αποποίηση ευθύνης εκ ρητρών

Οι Υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”. Η Zoottle αποποιείται της ευθύνης από ρήτρες οποιουδήποτε είδους, ρητές ή υπονοούμενες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των ρητρών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η Zoottle αποποιείται της ευθύνης από οποιαδήποτε ρήτρα για ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.

12. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Zoottle σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα των Όρων Χρήσης από καμία σύμβαση, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλη νομική ή ανάλογη θεωρία για (i) οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και / ή (ii) για τη διακοπή της χρήση ή την απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων. Η Zoottle δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση που οφείλεται σε θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου της. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13. Αποζημίωση

Συvαινείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Zoottle, τους αναδόχους και τους δικαιοπαρόχους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές της, από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας, που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην παραβίαση από μέρους σας των Όρων Χρήσης.

14. Παραβίαση Copyright

Όπως η Zoottle ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής της ιδιοκτησίας, έτσι σέβεται και εκείνη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό που βρίσκεται στη Zoottle ή στο οποίο παραπέμπει αυτή μέσω link, παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να το γνωστοποιήσετε στη Zoottle. Η Zoottle θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, προβαίνοντας, όπου απαιτείται ή ενδείκνυται, στην αφαίρεση του παράνομου υλικού ή στην απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων που παραπέμπουν στο παράνομο υλικό. Η Zoottle θα καταγγείλει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής οποιουδήποτε επισκέπτη εάν, υπό τις ανάλογες συνθήκες, ο επισκέπτης φαίνεται ότι προβαίνει σε κατ’ επανάληψη παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Zoottle ή άλλων.

15. Πνευματική ιδιοκτησία

Με τους όρους Χρήσης δεν μεταβιβάζεται από την Zoottle σε εσάς κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Zoottle ή τρίτων και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι κυριότητας και οφέλη σε και από την εν λόγω ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Zoottle. Η Zoottle, το λογότυπο Zoottle, και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή είναι εμπορικά σήματα της Zoottle ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μπορεί να είναι εμπορικά σήματα τρίτων μερών. Η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της Zoottle ή τρίτων.

16. Τροποποιήσεις

Η Zoottle διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ή της εισόδου στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μετά την δημοσίευση τυχόν αλλαγών στους Όρους Χρήσης, αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Η Zoottle μπορεί επίσης στο μέλλον να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσα από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Αυτές οι νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους Όρους Χρήσης.

17. Λήξη

Μπορείτε να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το Wi-Fi επ ‘αόριστον εφόσον η Zoottle ή ο Διαχειριστής παρέχουν τις Υπηρεσίες ή το Wi-Fi δωρεάν. Έχετε το δικαίωμα να παύσετε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή, απλά με την απενεργοποίηση των εφαρμογών της Zoottle στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Η Zoottle μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών της, αιτιολογημένα ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Zoottle μπορεί να καταγγείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες της, εαν ουσιωδώς παραβείτε τους Όρους Χρήσης και δεν επανορθώσετε μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της Zoottle προς εσάς για τα ανωτέρω. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η Zoottle μπορεί να τερματίσει την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή αμέσως ως μέρος ενός γενικού τερματισμού λειτουργίας των Υπηρεσιών της. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης που από τη φύση τους, θα πρέπει να ισχύουν μετά την καταγγελία, ισχύουν και μετά από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης εκ ρητρών, αποζημίωσης και περί των περιορισμών της ευθύνης.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι σύμφωνοι με την ελληνική νομοθεσία. Η χώρα του χρήστη ή / και τη χώρα του μέλος με το οποίο αυτός ή αυτή είναι αντιμέτωπος/η ενδέχεται να έχουν εφαρμοστέους νόμους, όσον αφορά τις συναλλαγές τους με άλλους χρήστες, που μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Zoottle στους Όρους Χρήσης, ή αργότερα με τον χρήστη. Όλες οι διαφορές σε σχέση με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παροντων Όρων Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Η αρμόζουσα δωσιδικία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω, θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.

19. Διαμεσολάβηση / Διαιτησία

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση που απορρέει από ή έχει σχέση με τους Όρους Χρήσης, ή η παράβαση, καταγγελία ή ακυρότητα αυτών, θα πρέπει πρώτα να επιλυθεί με διαμεσολάβηση από έναν μεσολαβητή στην Αθήνα, Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 και τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ελληνικού Κέντρου διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, Ελλάδα. Εάν η διαφορά δεν διευθετηθεί με τη διαμεσολάβηση, θα πρέπει να επιλυθεί με διαιτησία στην Αθήνα, Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρέπει να υπάρχουν 3 διαιτητές, ένας που θα διορίζεται από τον αιτούντα ή / και τους αιτούντες και ένα που θα διορίζεται από τον εναγόμενο ή / και τους εναγόμενους και το τρίτο που θα ορισθεί από την κοινή συμφωνία των δύο διαιτητών που έχουν επιλεγεί από τα μέρη. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το διορισμό των διαιτητών, αρμόδια για το διορισμό αρχή είναι το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Όταν τέτοιοι κανόνες δεν προβλέπονται για μια συγκεκριμένη κατάσταση, το διαιτητικό δικαστήριο, θα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του ποια βάση της αγωγής θα ακολουθείται και η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη σε διαιτησία. Η αγγλική γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διαιτητική διαδικασία. Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται του δικαιώματός τους για οποιαδήποτε μορφή προσβολής της απόφασης ή προσφυγής σε τέτοιες διαδικασίες διαιτησίας δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής.

20. Διάφορα

• Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Zoottle σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.

• Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την πραγματική πρόθεση των μερών, και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

• Η παραίτηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα άρει αυτόν τον όρο ή προϋπόθεση ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβασή τους.

• Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που έχετε βάσει της παρούσας συμφωνίας σε κάθε τρίτο μέρος που συναινεί, και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

• Η παρούσα συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκδοχέων τους.

• Για οποιαδήποτε απορία που μπορεί να έχετε σχετικά με την παρούσα συμφωνία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο hi@zoottle.com.

Τελευταία ανανέωση: 07 Οκτωβρίου 2014.